Δευτέρα, 7 Ιανουαρίου 2013

Πύλη ZATE -Z-

==============GATE -Z- ===============
======================================
1).====== κύμα ========== 
10 Infernal

2).====== κύμα ==========
09 Infernal
03 Scorcher

3).====== κύμα ========== 
05 Infernal
07 Scorcher

4).====== κύμα ==========
09 Scorcher

5).====== κύμα ==========
08 Scorcher
02 Melter

6).====== κύμα ==========
03 Scorcher
06 Melter

7).====== κύμα ==========
10 Melter

8).====== κύμα ==========
13 Melter 

9).====== κύμα ==========
06 Infernal
01 Devourer

10).====== κύμα ==========
02 Infernal
10 Scorcher
02 Super-Streuner
01 Boss-Streuner
02 Streuner
02 StreuneR
02 Super-StreuneR
-----------------
03 Lordakian
03 Boss-Lordakian
03 Super-Lordakian
------------------
03 Saimon
03 Boss-Saimon
03 Super-Saimon
------------------
03 Sibelonite
03 Boss-Sibelonite
03 Super-Sibelonite
------------------
03 Kristallinian
03 Boss-Kristallinian
03 Super-Kristallinian
-------------------
01 Devourer
------------------------------------------------

Αμοιβές

35.000 Uridium
25.000 x4 damage
200.000 Τιμή
6.000.000 Εμπειρία
50 Log Αρχεία
25 Κλειδιά Λείας 
1 Δαχτυλίδι
ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ για το Havoc Drone Design

Σημείωση: Επειδή η πύλη είναι παλιά και όλα τα παραπάνω ΔΕΝ είναι επίσημα στοιχεία αν διαπιστώσετε κάποιο λάθος ενημερώστε το σύστιμα.

1 σχόλιο: